حریم خصوصی

 

ما متعهد می شویم که حریم خصوصی شما را حفظ کنیم و به آن احترام بگذاریم. در زیر شما موارد مرتبط با حریم خصوصی وب سایت www.emsisoft.co.ir را مطالعه خواهید کرد:

 

اطلاعات جمع آوری شده و نحوه استفاده از آن ها:

 محدودیت دسترسی به اطلاعات و شرایط حفاظت:

 

در صورت نیاز به مطالعه حریم خصوصی نرم افزار ها و وب سایت بین الملل شرکت Emsisoft به لینک زیر مراجعه کنید.

Privacy Policy of Emsisoft